ေရႊလာေငြလာ အိမ္သံုး အလွဆင္ေက်ာက္ ေရာင္းဝယ္ ေရး

Ad ref: #SG0S972

120000 Kyats


  Ad Description

သုခေရႊျပည္ ေရႊလာေငြလာ အိမ္သံုး အလွ ဆင္ ေက်ာက္ ေရာင္း ဝယ္ ေရး လုပ္ငန္း မွ အိမ္ သံုး အလွ ဆင္ ေက်ာက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အား ေစ်းႏႈန္း ခ်ဳိ သာ စြာ ျဖင့္ ေရာင္းခ် ေပး ေနပါ ပီ ...

ေရႊလာေငြလာ သဘာဝ အလွဆင္ ေက်ာက္ မ်ား ျဖင့္ အလွ ဆင္ ျခင္း ျဖင့္ လူၾကီး မင္း တို႕ ၏ ေန အိမ္ အေဆာက္ အဦ အား

၁။ ပူ အိုက္ခ်ိန္ တြင္ ေအးျမ ျပီး ခ်မ္းေအး ခ်ိန္ တြင္ ေႏြးေထြး ေသာ ရာသီ ဥတု ကို ဖန္တီး ေပး နိုင္ ျခင္း

၂။ သဘာဝ က် ေသသပ္ လွပ ခိုင္ခန္႔ျခင္း

၃။ မိမိ စိတ္ၾကိဳက္ အရြယ္အစား ႏွင့္ ဒီဇိုင္း မ်ဳိးစံု မွာယူ တပ္ဆင္ သံုးစြဲ နိုင္ျခင္း

၅။ သဘာ ဝ အလွဆင္ ေက်ာက္မ်ား ျဖင့္ အလွ ဆင္ ျခင္း ျဖင့္ လွပ ေသ သပ္ ခန္႕ျငား ျပီး ဂုဏ္က်က္ သေရ တိုးတက္ ေစျခင္း

စေသာ အက်ဳိး ေက်းဇူး မ်ား ကို ရရွိ ေစမွာ ျဖစ္ ပါတယ္ ...

2" × 2" ပတ္လည္ အရြယ္ အစား မွ 12" × 12" ပတ္လည္ အရြယ္ အစား အထိ အိမ္ အတြင္း အျပင္ နံရံ ကပ္ အလွဆင္ ေက်ာက္ မ်ား / ၾကမ္းခင္း အလွ ဆင္ ေက်ာက္မ်ား / တိုင္ ကပ္ အလွဆင္ ေက်ာက္ မ်ား အား လူၾကီး မင္း တို႕ စိတ္ ၾကိဳက္ ေစ်းႏႈန္း ခ်ဳိသာ စြာ ျဖင့္ မွာယူ နိုင္ ပါ ျပီ ...

ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ ႏွင့္ အေဝး ျမိဳ႕ ၾကီး မ်ား သို႕ ကားဂိတ္ အေရာက္ ေလလြင့္ ဆံုးရံႈး မႈ မရွိ ပို႕ေဆာင္ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံ ပါ သည္ ...

ဆက္သြယ္ မွာယူ လို ပါ က -

ကို ေအာင္ေက်ာ္စြာ
သုခေရႊျပည္ ေရႊလာေငြလာ အိမ္သံုး အလွဆင္ေက်ာက္ ေရာင္းဝယ္ေရး
092042535 / 09782042535
အမ ၄၈၆ ( က / ခ )
တံစိုးဂိတ္ ရပ္
ေက်ာက္ဆည္ ျမိဳ႕


Location

Kyaukse

Singapore

Type
Home, Garden, Pets & DIY
  Details
 
Published Date: 09/08/2016
See other ads from this advertiser

 

Follow us on facebook