စကၤာပူတကၠသိုလ္ၾကီးသံုးခုမွ ျမန္မာနိုုင္ငံမွက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမည္။

Date: 10/12/2013

ေျပာင္းလဲလာေနသည့္ ျမန္မာနိုုင္ငံ၏ အေျခအေနမ်ားအလိုက္ ျမန္မာနိုုင္ငံ အနာ ဂါတ္အတြက္ လိုအပ္လာမည့္ အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ စီးပြားေရး ဘာ သာရပ္ မ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ေလ့လာ သင္ယူသင့္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံ ခန္႔ခြဲမွုု ဘာသာ ရပ္မ်ားအေၾကာင္းကို စီးပြားေရး ဘာသာရပ္မ်ား သင္ယူရာတြင္ နည္မည္ၾကီး တကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Curtin University, James Cook University ႏွင့္ Singapore Institute of Management တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ား၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ဒီဇင္ဘာ(၁၃)ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္ (၉)နာရီခြဲမွ ေန႔လည္ (၁)နာရီအထိ Sumit Parkview Hotel တြင္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္၊
အဆိုုပါရွင္းလင္းေျပာၾကားမည့္အစီအစဥ္တြင္ Economic, Business Management, International Business, Finance & Accounting ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဒီပလိုမာ၊ဒီဂရီႏွင့္ MBA ပရိုဂရမ္မ်ား အေၾကာင္း အပါအဝင္တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ ေလ့လာ သင္ယူနိုုင္သည့္ စီးပြားေရး ဘာသာ ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား အေၾကာင္း ကိုလည္းေကာင္း၊ နိုုင္ငံတကာတြင္ တိုးတက္ျဖစ္ေပ ၚေျပာင္းလဲေနသည့္ စီမံခန္ ့ခြဲမွုု႔ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ မ်ားအေၾကာင္းကို လည္းေကာင္းရွင္းလင္းေျပာၾကား သြားမည္ျဖစ္ပါသည္၊၊
“နိုုင္ငံတကာနဲ ့ရင္ေဘာင္တန္းနိုုင္ဖိုု႔ ကြ်န္ေတာ့္ဆီမွာ စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြ၊ စီမံခန္ ့ခြဲမွုု႔ပညာ ရွင္ေတြမ်ားစြာလိုပါတယ္၊၊ LCCI/ACCA စသျဖင့္ Vocational ပိုင္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္အေထာက္ အကူျပဳသင္ တန္းေတြအေရးၾကီးသလို႔ နိုုင္ငံတကာက လူေတြနဲ႔ စီမံခန္ ့ခြဲမွုုနယ္ပယ္မွာ ယွဥ္အလုပ္ လုပ္နိုုင္ဖို႔၊ Business Management, International Business, Law စတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြက လည္း ေလ့လာသင္ယူသင့္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုုင္ငံက လူငယ္ေတြ ဒီဘာသာ ရပ္ေတြအေၾကာင္း သိရွိနိုုင္ဖို႔ စီစဥ္ျဖစ္တာျဖစ္ေၾကာင္း” CROWN Education မွပညာေရးအတိုင္ ပင္ခံ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းမွ ေျပာၾကားသည္၊၊

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အဆိုပါပညာေရးျပပြဲေန႔တြင္လာေရာက္ ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၉ ၇၃၂ ၇၃၂ ၇၇ ႏွင့္ ဝ၉ ၇၃ဝ ၄ဝ ၆၈၈ တြင္လည္းစုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ ပါသည္။

Source: Crown Education

Follow us on facebook