စကၤာပူက အၿပန္ ကီလိုေရာင္းသူ/သယ္သူမ်ားအထူးသိထားေစရန္။

Date: 16/12/2013

စကၤာပူမွ ၿမန္မာနုိ္င္ငံကို ၿပန္ေတာ့မယ္ဆိုလ်ွင္ ေလယာဥ္စရိတ္ေလးနဲနဲၿပန္ကာမိေအာင္ ႏွင့္ တကၠစီဖိုးၿပန္ရေအာင္ဆိုတဲ ့အေတြးၿဖင့္ မိမိ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္တြင္ တရား၀င္သယ္ယူခြင့္ရွိသည့္ 20kg / 30 kg /40kg စသၿဖင့္ မိမိကိုယ္ပုိင္ပစၥည္းမသယ္လိုပဲ ကီလိုေရာင္းၾကတဲ ့မိတ္ေဆြမ်ား အထူးသတိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

မိမိ ၿမန္မာၿပည္သို ့ရက္တုိ။ရက္ရွည္ ။ခြင့္ၿဖင့္ခတၱၿပန္ၾကလွ်င္ ကီလိုေရာင္းသည့္အခါ ၀ယ္ယူသည့္သူသည္ တစ္ကီလို အေလးခ်ိန္အတြက္ ၅ ေဒါ ္လာမွ ၆ ေဒါ ္လာရၾကသလို ။အခ်ဳိ ့မွာ ေဆး၀ါးနွင့္ အလွကုန္မ်ားကို ထုတ္ပိုးၿပီး ကီလုိသယ္သြားမည့္သူထံသို ့ထည့္ေပးလိုက္ပါသည္။သို ့ရာတြင္ ခရီးသြားမည္ သူသည္ မိမိအားလာေရာက္ေပးေသာ ပစၥည္းသည္ မည္သည့္ပစၥည္းၿဖစ္သည္ကိုအေသးစိတ္မသိရွိပဲ ၿမန္မာနုိင္ငံသုိ့ ေလေၾကာင္းၿဖင့္သြယ္သြားၾကသည္။ စကၤာပူနုိင္ငံမွ ပစၥည္းထြက္ကုန္မ်ားၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ စကၤာပူေလဆိပ္တြင္ မည္သည့္ ၿပသနာမွ်မၿဖစ္ေပါ ္ေသာ္လည္း ၿမန္မာနုိင္ငံေလဆိပ္သို့ ေရာက္ရွိေသာအခါ မိမိကီလိုပစၥည္းအထုတ္မ်ားထဲတြင္ ေဆး၀ါးမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း အလွကုန္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း အ၀တ္စားသစ္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္အသံုးၿပဳစာထက္ပုိလြန္ေနပါက တရားမ၀င္ တင္သြင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားအၿဖစ္ အေကာက္အခြန္ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ၿခင္းခံရမည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္း  မသိရွိေသးသူမ်ားအား 
မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါသည္။

စကၤာပူတြင္ လင္ဇီးေဆး ( ေရွာင္ေဟာထုတ္ေဆးမ်ား ) သို့မဟုတ္ AMWAY မွ ထုတ္လုပ္ေသာေဆးမ်ား ခရီးသည္တစ္ဦးအတြက္ လိုအပ္သည္ထက္ပိုမို သယ္ေဆာင္သြားပါက  ေလဆိပ္။ေရဆိပ္။နယ္စပ္ဂိမ္မ်ားတြင္ အေကာက္အခြန္မဲ ့ သြင္းကုန္လိုင္စင္မဲ့ပစၥည္းမ်ားအၿဖစ္သိမ္းယူၿပီး သယ္ေဆာင္လာသည့္ခရီးသည္အား အေကာင္ခြန္ဆိုင္ရာဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းခံရမည္ၿဖစ္သည္။ထုိ ့ေၾကာင့္  စကၤာပူေရာက္ၿမန္မာအခ်င္းခ်င္း လူသတင္း လူခ်င္းေဆာင္ေပးၿခင္းၿဖင့္ ကူညီၾကပါရန္ ႏွဳိးေဆာ္တုိက္တြန္းေပးလိုက္ပါသည္။

Ref : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=218854424946711&set=pcb...

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တြင္ အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ မပါရွိပဲ တင္သြင္းလာသည့္အေကာက္ခြန္မဲ့ ပစၥည္းမ်ားအား စီစစ္ရွာေဖြ တားဆီးလ်ွက္ ရွိ ရာ ၁၀.၉.၂၀၁၃ရက္ေန႔တြင္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးက်ပ္သိန္း (၈၀) ခန္႔အားေတြ႔ရွိရသျဖင့္တားဆီးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ယင္းေန႔တြင္ပင္ က်န္းမာေရးျဖည့္စြက္ 
အစားအစာမ်ား၊ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးက်ပ္သိန္း (၂၀)ခန္႔အားထပ္မံ စစ္ေဆးရွာေဖြ ေတြ႔ရွိရ၍ တားဆီးခဲ့ပါသည္။ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္တာ၀န္က် အေကာက္ခြန္အေနျဖင့္ ၁.၉.၂၀၁၃ရက္ေန႔မွ ၁၈.၉.၂၀၁၃ရက္ေန႔အထိ Telephone Hand setမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ CCTV Colour Camera မ်ားအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း အမႈတြဲ (၈)မႈ၊ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးက်ပ္ (၂၂၃)သိန္းခန္႔အား ေဖာ္ထုတ္တားဆီးႏုိင္ခဲ့ျပီး တည္ဆဲအေကာက္ခြန္ဥပေဒလုပ္ထုံး/လုပ္နည္းမ်ားအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

အကိုးအကား : Myanmar Customs , Facebook Reference : https://www.facebook.com/myanmar.customs

Follow us on facebook