စင္​ကာ​ပူ ​စာ​တိုက္​ေတြ​က​ေန​တ​ဆင့္ ​ျမန္​မာ​နုိင္​ငံ​ကို ​ေငြ​လြွႊဲ ​ရ​ျပီ

စင္​ကာ​ပူ ​စာ​တိုက္​ေတြ​က​ေန ​တ​ဆင့္ ​ျမန္​မာ​နုိင္​ငံ​ကုိ ​ေငြ​ပို့​ေငြ​လဲြွႊ ၀န္​ေဆာင္​မႈ​ေတြ ​ေပး​သြား​မွာ ​ျဖစ္​တယ္​လို့ ​စင္​ကာ​ပူ ​စာ​တိုက္ ​ထုတ္​ျပန္​ခ်က္​မွာ ​ေဖာ္​ျပ


စင္ကာပူမွ လစာအမ်ားဆံုးရေသာ အလုပ္ (၁၀)မ်ိဳး

စင္ကာပူမွ လစာအမ်ားဆံုးရေသာ အလုပ္ (၁၀)မ်ိဳး - လုပ္သက္၊ ရာထူးအလိုက္ (၅)မ်ိဳးခဲြျခားထားသည္။ 

 

 

Follow us on facebook